FAKTA OM PAKMAT


PakMat har i siste 40 år som eneste butikk i Norge hatt som formål å betjene muslimske forbrukere med kvalitets­ kjøtt som er halal og har derfor i veldig tidlig fase, som eneste butikk i Norge, inngått sertifiseringssamarbeid med Islamsk Råd Norge. For å opprettholde denne kvaliteten er vi også i en prosess med Islamsk Råd Norge for å bli sertifisert i henhold til den nye standarden deres IRN:SP:2011:v2 og IRN:NTI:2012:v2.