Privacy policy

Personvernerklæring

Er du interessert i hvordan personopplysningene dine er beskyttet i denne nettbutikken? Da har du kommet til rett sted!

Nedenfor finner du hvordan vi håndterer personopplysninger, samt får informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Du kan selvfølgelig også kontakte oss hvis du har  flere spørsmål om vår behandling av informasjonen din. Vi er bekymret for sikkerhet og åpenhet på dette området, og vi tar dine henvendelser påalvor.

Behandlingsleder:

 • Navn: Pak Matsenter AS
 • Epost: post@pakmat.no
 • Adresse: Jens Bjelkesgt. 41,  0578 Oslo,  Norge

 Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi collect  og behandle  informasjonen din for å gi en god opplevelse til deg mens du handler på våre nettsteder tjenestene og produktene de ber om. Vi  må tilby bedre og mer relevant innhold til den enkelte kunde, samt skape gode og langvarige relasjoner med våre eksisterende kunder.

Når behandler vi personopplysninger?

Nedenfor finner du en liste over når og hvordan vi behandler personopplysninger i de enkelte tilfellene. Vær oppmerksom på at all behandling er basert på samtykke, med unntak av innsamling av data på kjøpstidspunktet, der visse opplysninger må gis for å fullføre kjøpet. I dette tilfellet er grunnlaget for behandling inngåelsen av en avtale.

Nyhetsbrev:

 • Formål: Sende ut  Pakmat  nyhetsbrev
 • Hva data er  lagret: mobil ellere-postadresse, Navn  
 • Bruk av personlige opplysninger: For å sende ut nyhetsbrev.
 • Avledet datalagring:  Til du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet eller ber om sletting.
 • Behandlingsgrunnlag:
 • Sikkerhet: Informasjonen lagres på en sikker server. Kontakt oss for mer informasjon om sikkerhet.
 • Databehandler (tredjepart): Shopify

 

Kjøp i nettbutikken:

 • Formål: Kunder kan kjøpe fra pakmat.no
 • Hvor er data nødvendig: I butikkens kasse / kasse
 • Hvilke data lagres:  Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post, gateadresse, postnummer, sted, varenavn, antall varer, valgte fraktalternativer, navn på valgt betalingsmåte (vipps) og pris lagres også. Fødsels- og personnummer er kun nødvendig ved bruk av finansieringstjenester, og lagres ikke i nettbutikken. Fødsels- og personnummer samles inn og behandles kun av betalingsleverandøren. Firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson kreves for firmakjøp.
 • Bruk av personlig informasjon fra kunder: For å fullføre et kjøp i denne nettbutikken kreves det navn, adresse og kontaktinformasjon for å fullføre betaling og sending av varer, samt sende ut fakturaer der valgt. Kontaktinformasjonen kan også brukes til å kontakte kjøperen i forbindelse med kjøpet. Fødsels- og personnummer brukes av finansieringsleverandøren for å kunne utføre en kredittsjekk i forbindelse med bruk av fakturaer og finansieringstjenester. Informasjonen vil også bli brukt til regnskapsformål.
 • Oppbevaringsperiode for opplysninger: Personopplysningene lagres i henhold til regnskapsloven, og normalt i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. Dersom det er inngått avtale om tilleggsgaranti på varen, lagres opplysningene så lenge garantien er gyldig, men ikke kortere enn 10 år.
 • Grunnlag for behandling: Nødvendig for inngåelse av avtale/kjøp og bokføring.
 • Sikkerhet: Iformasjon lagres på en sikker server. Kontakt oss for mer informasjon om sikkerhet.

Kontaktskjema /kundehenvendelser:

 • Formål: Online butikk kontaktskjema for kjøpere å sende Pak  Matsenter AS sine spørsmål direkte
 • Hvor: Kontaktskjema i nettbutikk
 • Hva lagres: Fornavn, etternavn, telefonnummer, adresse,  e-post,    bestillingsforespørsel   og endelig bestilling.
 • Bruk av personopplysninger: Informasjonen brukes til å kunne svare på din henvendelse. Hvis du tidligere har sendt inn en henvendelse registrert med samme navn, telefonnummer eller e-postadresse, vil vi kunne se din henvendelseshistorikk. Vi gjør dette for å kunne svare bedre på spørsmålene dine, spesielt hvis de er relatert til tidligere henvendelser eller kjøp.
 • Varighet av lagringstid: Informasjonen knyttet til dine henvendelser lagres så lenge det er nødvendig for å kunne svare på dine henvendelser.
 • Behandlingsgrunnlag:
 • Sikkerhet: Iformasjon lagres på en sikker server. Kontakt oss for mer informasjon om sikkerhet.
 • Databehandler (tredjepart): Shopify

 

Opprette en kundeprofil i nettbutikken:

 • Formål: Kunder må identifiseres slik at de får bestillingene sine riktig
 • Hvor: Under "Min konto / opprett kunde"
 • Hva lagres: Fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, passord og e-postadresse.
 • Bruk av personopplysninger: Iformasjon brukes til å opprette en kundeprofil for deg. I kundeprofilen din kan du se kjøp du har gjort i butikken, samt redigere og tilpasse personopplysninger du har gitt oss. Du kan også registrere deg for nyhetsbrev på kundeprofilen din.
 • Lagringstid: Jegnformation knyttet til kundeprofilen din lagres til du ber om at den slettes.
 • Behandlingsgrunnlag:
 • Sikkerhet: Information lagres på en sikker server. Kontakt oss for mer informasjon om sikkerhet.

Informasjonskapsler:

Denne nettbutikken bruker informasjonskapsler, eller såkalte informasjonskapsler, for å gi deg en bedre brukeropplevelse i alle kanaler. Bruk av informasjonskapsler er basert på samtykke gjennom innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din, samt din fortsatte bruk av sidene våre.

Hva er nettbutikkens behandlingsgrunnlag?

Shopify på vegne av oss behandler visse typer personopplysninger. Du finner datatypene vi behandler i oversikten ovenfor. Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller samtykke, med ett unntak. Dette betyr at vi samler inn og behandler personopplysninger basert på samtykke fra den registrerte. Ved kjøp i vår nettbutikk er derimot grunnlaget for behandling ikke samtykke, men nødvendigheten av å inngå avtale i tillegg til lovpålagte krav til bokføring.

Behandling av visse typer personopplysninger utenfor EU og EØS

Nettbutikken bruker ikke tredjepartsleverandører utenfor EU og EØS, og behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Tilgang til egne personopplysninger:

Hvis du er registrert i våre systemer, har du rett til å få tilgang til dataene vi har om deg, hvis du ønsker å gjøre det. Dette betyr at du kan få dataene sendt til deg, eller du kan bli informert om hvor du kan finne disse dataene. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før du får tilgang. Ta kontakt med behandlingsansvarlig hvis du ønsker tilgang.

Korrigering av egne personopplysninger:

Hvis du er registrert i våre systemer, og oppfatter at vi har registrert uriktige opplysninger om deg, har du rett til å få disse dataene korrigert, eller du kan få tilgang til å korrigere dette selv. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før du får tilgang. Ta kontakt med behandlingsansvarlig hvis det er ønskelig med korreksjon.

Sletting av egne personopplysninger:

Hvis du er registrert i våre systemer, men ønsker at vi skal slette informasjonen vi har om deg, har du rett til å gjøre det. Hvis du vil slette dataene dine, kan du kontakte oss via e-postadresse her.  Vi forbeholder oss retten til at det i noen tilfeller kan være grunner til at dataene ikke kan slettes umiddelbart, hvis du har inngått en kontrakt med oss, og disse dataene er nødvendige for vedlikehold av denne kontrakten. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig hvis sletting er ønskelig.

Begrense behandlingen av egne personopplysninger:

Hvis du er registrert i våre systemer, og ønsker å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette. Du kan be om at visse former for behandling avvikles, eller du kan be om at vi avslutter all behandling. Vi forbeholder oss retten til at det i noen tilfeller kan være juridiske grunner til at slik begrensning av behandlingen ikke kan utføres. Sletting av data kan da være et alternativ, dersom en generell begrensning ikke er mulig i henhold til gjeldende regelverk. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før vi kan gjøre endringene. Ta kontakt med behandlingsansvarlig hvis det er ønskelig med begrensning av behandlingen.

Dataportabilitet:

Hvis du er registrert i våre systemer, og innsamling og behandling av denne personlige informasjonen utføres automatisk og er basert på samtykke, har du rett til å overføre denne informasjonen til andre leverandører. Du kan be om dette fra oss, og du har da rett til å motta denne informasjonen i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du kan også ha rett til å få disse dataene overført direkte fra oss til en annen leverandør, hvis dette er teknisk mulig. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før vi kan gjøre det. Kontakt behandlingsansvarlig hvis overføring eller overføring av dine personopplysninger er ønskelig.

Trekke tilbake samtykke til behandling av egne personopplysninger:

Med unntak av opplysninger du oppgir i forbindelse med kjøpet, er all behandling av personopplysninger på * Fyll ut firmanavnet * basert på et samtykke. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, og behandlingen av disse personopplysningene for det aktuelle formålet skal da opphøre. Hvis informasjonen bare brukes til det formålet du trekker tilbake samtykket ditt for, må informasjonen også slettes. I noen tilfeller må vi kanskje be om ytterligere informasjon om deg for å bekrefte identiteten din før vi kan gjøre det. Kontakt behandlingsansvarlig hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til en eller flere behandling av personopplysninger.

Klage på behandling av egne personopplysninger:

Hvis du ønsker å klage på måten informasjonen din behandles på, eller noe annet relatert til personopplysningene dine, har du rett til å gjøre det. Vi håper du vil sende en e-post eller på annen måte kontakte behandlingsansvarlig (kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig finner du øverst på denne siden). Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter, og hjelper deg med det du lurer på.

Du har også rett til å kontakte Datatilsynet dersom du er uenig i vedtak eller behandlingsmetoder ved Pak  Matsenter  AS.

 

Privacy statement

Are you interested in how your personal information is protected in this online store? Then you've come to the right place!

Please find below how we handle personal information, as well as get information about your rights as registered with us. You can of course also contact us, if you have further questions about our processing of your information. We are concerned about security and transparency in this area, and we take your inquiries seriously.

Treatment manager:

 • Name:Pak Matsenter AS
 • Email:post@pakmat.no
 • Address: Jens Bjelkesgt. 41, 0578 Oslo, Norge

 

Why do we process personal data?

We collect and process your information in order to give a good experience to you while shopping on our websites for the services and products they request. We have to offer better and more relevant content to the individual customer, as well as create good and long-lasting relationships with our existing customers.

When do we process personal data?

Below you will find a list of when and how we process personal data in individual cases. Note that all processing is based on consent, with the exception of the collection of data at the time of purchase, where certain information must be provided in order to complete the purchase. In this case, the basis for processing is the conclusion of an agreement.

Newsletter:

 • Purpose: To send out Pakmat newsletter
 • What data is stored: mobile or email address, Name
 • Use of personal information: To send out newsletters.
 • Duration of data storageUntil you unsubscribe from the newsletter or request deletion.
 • The basis for treatment:
 • Security: The information is stored on a secure server. Contact us for further information on safety.
 • Data Processor (Third Party): Shopify

 

Buy in the online store:

 • Purpose: Customers can buy from pakmat.no
 • Where is data required:At the store's checkout / checkout
 • What data is stored:First name, surname, telephone number, e-mail, street address, postcode, place, item name, number of items, shipping options selected, name of selected payment method (vipps) and price are also stored. Birth and social security numbers are only required when using financing services, and are not stored in the online store. Birth and social security numbers are collected and processed only by the payment provider. Company name, organization number and contact person are required for company purchases.
 • Use of personal information of shoppers:To complete a purchase in this online store, name, address and contact information are required for completing payment and sending goods, as well as sending out invoices where selected. The contact information can also be used to contact the buyer in connection with the purchase. Birth and personal identity numbers are used by the financing provider to be able to perform a credit check in connection with the use of invoices and financing services. The information will also be used for accounting purposes.
 • Retention period of data: The personal information is stored in accordance with the Accounting Act, and normally for 10 years after the end of the financial year. If an agreement on an extra guarantee on the item has been entered into, the information will be stored as long as the guarantee is valid, but not shorter than 10 years.
 • Basis for processing: Necessary for entering into an agreement / purchase and for bookkeeping.
 • Security: Information is stored on a secure server. Contact us for further information on safety.

Contact form / customer inquiries:

 • Purpose: Online store contact form for shoppers to send Pak Matsenter AS their queries directly
 • Where:Contact form in online store
 • What is stored:First name, last name, telephone number, address, e-mail, your order inquiry and final order.
 • Use of personal information: Theinformation is used to be able to respond to your inquiry. If you have previously submitted an inquiry registered with the same name, telephone number or e-mail address, we will be able to see your inquiry history. We do this to be able to answer your questions better, especially if they are related to previous inquiries or purchases.
 • Duration of Storage time: The information associated with your inquiries is stored for as long as is necessary to be able to answer your inquiries.
 • Basis for treatment:
 • Security: Information is stored on a secure server. Contact us for further information on safety.
 • Data Processor (Third Party): Shopify

 

Creating a customer profile in the online store:

 • Purpose: shoppers need to be identified so they get their orders correct
 • Where:Under “My account / create customer”
 • What is stored:First name, last name, address, telephone number, password and e-mail address.
 • Use of personal information: Information is used to create a customer profile for you. In your customer profile, you can see purchases you have made in the store, as well as edit and customize personal information you have provided to us. You can also sign up for newsletters on your customer profile.
 • Storage time: Information associated with your customer profile is stored until you request that it be deleted.
 • Basis for treatment:
 • Security: Information is stored on a secure server. Contact us for further information on safety.

Cookies:

This online store uses cookies, or so-called cookies, to give you a better user experience in all channels. Use of cookies is based on consent through cookie settings in your browser, as well as your continued use of our pages. 

What is the online store's treatment basis?

Shopify of behalf of us processes certain types of personal information. You will find the types of data we process in the overview above. Our basis for treatment is in most cases consent, with one exception. This means that we collect and process personal data based on the consent of the data subject. When purchasing in our online store, on the other hand, the basis for processing is not consent, but the necessity for entering into an agreement in addition to statutory requirements for bookkeeping.

Processing of certain types of personal data outside the EU and the EEA

The online store does not use third-party suppliers outside the EU and the EEA, and does not process personal data outside the EU / EEA.

Your rights

Access to own personal information:

If you are registered in our systems, you have the right to access the data we have about you, should you wish to do so. This means that you can have the data sent to you, or you can be informed where you can find this data. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before you can gain access. Contact the treatment manager if access is desired.

Correction of own personal information:

If you are registered in our systems, and perceive that we have registered incorrect information about you, you have the right to have this data corrected, or you can have access to correct this yourself. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before you can gain access. Contact the treatment manager if correction is desired.

Deletion of own personal information:

If you are registered in our systems, but want us to delete the information we have about you, you have the right to do so. If you want to delete your data, please contact us via e-mail  address here.  We reserve the right that in some cases there may be reasons why the data can not be deleted immediately, if you have entered into a contract with us, and this data is necessary for the maintenance of this contract. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before you can gain access. Contact the data controller if deletion is desired.

Restrict processing of own personal data:

If you are registered in our systems, and wish to limit the processing of your personal data, you have the right to request this. You can request that certain forms of treatment be discontinued, or you can request that we end all treatment. We reserve the right that in some cases there may be legal reasons why such restriction of treatment can not be performed. Deletion of data can then be an alternative, if a general restriction is not possible according to current regulations. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before we can make the changes. Contact the treatment manager if limitation of treatment is desired.

Data portability:

If you are registered in our systems, and the collection and processing of this personal information is performed automatically and is based on consent, you have the right to transfer this information to other suppliers. You can request this from us, and you then have the right to receive this information in a structured, commonly used and machine-readable format. You may also have the right to have this data transferred directly from us to another provider, if this is technically possible. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before we can do so. Contact the data controller if transfer or transfer of your personal information is desired.

Withdraw consent to the processing of own personal data:

With the exception of information you provide in connection with the purchase, all processing of personal data at  * Fill in the company name * is  based on a consent. You have the right to withdraw your consent at any time, and the processing of this personal data for the relevant purpose shall then cease. If the information is only used for the purpose for which you withdraw your consent, the information must also be deleted. In some cases, we may need to request additional information about you in order to verify your identity before we can do so. Contact the data controller if you wish to withdraw your consent to one or more processing of personal data.

Complaint about processing of own personal data:

If you wish to complain about the way your information is processed, or anything else related to your personal information, you have the right to do so. We hope you want to send an e-mail or otherwise contact the data controller (the contact information for the data controller can be found at the top of this page). The data controller is responsible for safeguarding your rights, and helps you with whatever you may be wondering about.

You also have the right to contact the Norwegian Data Protection Authority if you disagree with decisions or treatment methods at  Pak Matsenter AS.