Munnbind 50 stk

  • Sale
  • Regular price 85,00 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Bruksanvisning:


1.Plasser munnbindet på ansiktet med rene hender, men den blå siden vendt ut.
Neseboylen plasseres overst på neseryggen.
2. Plasser strikkene rundt hvert ore.
3. Bruk pekefingeren og tommelen for å tilpasse den beyelige kanten til neseryggen.
Trekk maskens nederste kant under haken, og pass pà at masken dekker nese og
munn.


Slik fierner du munnbindet:


1.Rengjor hendene for du bergrer masken, og fern masken ved å ta tak i strikken
rundt grene. Ikke ta på masken, da denne er forurenset.
2. Kast masken i avfallsbeholdere i henhold til avfallsrutiner. Rengjor hendene med
sâpevann eller desinfeksjonsmiddel.


Advarsler:


1. Bor ikke brukes i mer enn 4 timer.
2. Oppbevares pâ et tort, ventilert sted, og holdes vekk fra brann og brennbare stoffer.
3. Kun til engangsbruk.